kay@digitelle.no

Høyde Teknikk As

Høyde Teknikk As har en rekke maskiner og utstyr til utleie og har en del spesielt utstyr som feks skinnegående […]

Bjørnafjorden Kommune

Bjørnafjorden Kommune/v Eigedom drift benytter oss på alt fra servicer, reparasjoner, hastesaker, mekanisk arbeid, teknisk feilsøking med mer…

Envir AS

Envir er et ungt og spennende selskap. Med innovativ og bærekraftig behandling resirkulerer de forurensede jord- og gravemasser til sirkulære

Stavdal AS avd Bergen

Stavdal er din utleie partner! De har alt av maskiner og utstyr og dette i kombinasjon med serviceinnstilte medarbeidere så