Høyde Teknikk As

Høyde Teknikk As har en rekke maskiner og utstyr til utleie og har en del spesielt utstyr som feks skinnegående maskiner og materiell.
De er derfor avhengig av å ha en faglig dyktig samarbeidspartner på reparasjoner og teknisk feilsøking dersom noe skulle skje med deres maskiner og utstyr ute i feltet! De har derfor valgt å benytte seg av Vest’n når de har utfordringer på Vestlandet for å sikre at deres kunder blir ivaretatt!